Bai Jia Zhi Dao

De school bestaat sinds 2005, destijds onder de naam Tueh Ming Sin Kung. Met ingang van 1 oktober 2006 is de naam veranderd in Kung Fu School “BAI JIA ZHI DAO” (spreek uit als Baj Zia Zie Dauw), wat betekend: “De weg van vele stijlen”.

Voor deze naam is gekozen omdat de Kungfu stijl die in onze school wordt beoefend een combinatie is van verschillende hoofdstijlen. Het fundament van onze Kungfu stijl is de Zuid-Chinese familiestijl “Sin Chuan” (waaierboxen). Naast deze familiestijl komen er ook technieken terug uit andere hoofdstijlen, zoals Wing Chun, Shoalin Long Fist, Chay Lay Fut en Hung Gar. Dit alles is een combinatie van Noord- en Zuid Chinese Kungfu.

De hoofdgedachte van de school Baj Jia Zhi Dao is dat er binnen onze school traditionele Kungfu getraind wordt. Dit betekent dat de trainingsaanpak in onze school de nodige overeenkomsten heeft met de Chinese krijger zoals die vroeger gevormd werd.

Respect, discipline, bezieling en sociaal met elkaar omgaan ligt hoog in het vaandel van onze school.

Opmerkelijk voor Kungfu school Bai Jia Zhi Dao is het Chinese wapengebruik. De wapenbeoefening is een belangrijk onderdeel in onze school. We zien de wapenbeoefening als een verlengde van de basisopleiding. De wapenbeoefening is een belangrijke bijdrage aan de totale Kungfu beoefening. De wapenbeoefening is hoofdzakelijk weggelegd voor de gevorderde leerlingen. Dit zijn leerlingen die onbewapend een goede basisoefening hebben.

GRADUATIE VAN ONZE SCHOOL

De individuele beoefeningsniveaus in onze school worden benoemd in "tuans" (Chinese benaming voor niveaus of graduatie).

  • 1e t/m 4e Tuan = beginners niveau
  • 5e tuan = half gevorderd niveau
  • 6e t/m 7e = gevorderd niveau
  • 8e tuan = zwarte band niveau
  • 9e tuan= 1e dan graad
  • 10e tuan = 2e dan graad
  • 11e tuan = 3e dan meestergraad
  • 12 tuan =4e dan meestergraad en grond legger,stijl bewaker van de kungfu school.

Dan en meestergraden: voor deze graden gaat naast de fysieke kwaliteiten de Kungfu beleving en geestelijke ontwikkeling steeds een grotere rol spelen.

bjzd-01 bjzd-02 bjzd-03