De trainer/meester (shifu)

Na een intensieve sportperiode achter als jeugdlid bij een voetbalvereniging, kwam Robert in 1987 in aanraking met Kung Fu. Geïnspireerd door de media, de bokstrainingen van zijn vader en de toenmalige tv-serie kungfu met David Carandine ervoer Robert dat Kungfu hem erg aantrok. Nadat Robert de eerste Kungfu training had meegemaakt werdt hij meteen geïnspireerd door deze Aziatische vechtkunst.

 Negentien jaar heeft Robert het shirt gedragen van Tueh Ming Sin Kung. In deze periode behaalde hij in 2002 zijn zwarte band (assistent trainer). Na een wekelijkse stageperiode van 2 jaar behaalde Robert in 2004 zijn lerarengraad “To Dei”. Deze titel gebruikte hij meteen om een jeugdtraining op te starten onder tueh ming sin kung.

Toen in maart 2006 Tueh Ming Sin Kung ophield te bestaan was dat het moment dat  Robert verder ging met zijn eigen school onder de naam “Bai Jia Zhi Dao” (de weg van vele stijlen). Na een half jaar alleen een jeugdgroep te hebben begeleid en zich te verdiepen in de zelfstudie Chinese krijgstkunst zowel fysiek als geestelijk vond Robert dat het in november 2006 tijd was om de Kungfu school Bai Jia Zhi Dao uit te breiden en compleet te maken met een training voor volwassenen.

Verder is Robert in zijn "leerling periode" erg actief geweest in wedstrijdverband zowel in sparring en stijlmatige Kungfubeoefening. Dit heeft geresulteerd in de nodige ereplekken op nationaal en internationaal gebied. De ervaring wat Robert destijds heeft opgedaan brengt hij nu ook over op zijn leerlingen.

Sinds 2009 heeft robert zijn kennis uitgebreid door meer aandacht te hebben voor de innerlijke kungfu dit heeft geresulteerd dat shifu robert vanaf 2016 stuctureel les geeft in tai chi/Qigong (chinese bewegings,gezondheidsleer ) .

trainer-01 trainer-02 trainer-03